NA DANAŠNJI DAN 1. VELJAČE 1771. GODINE OTVORENA ŠKOLA U NOVOJ KAPELI

Školstvo u Novoj Kapeli ima tradiciju dugu gotovo 250 godina.
Kako je i gdje sve počelo?
1761. g. u župi Siče-Dubovac – 70 godina nakon oslobođenja ovog kraja ispod turske vlasti – okupili su se istaknutiji ljudi iz 14 sela župe i u nazočnosti arhiđakona, člana konzistorija i mjesnog kapetana odlučili da prime jednog orguljaša i obavezali se da će mu podići kuću i svoju djecu slati u školu. Za svako dijete orguljaš će dobiti 3 forinta. Ujedno  su obvezali župnika i kapetana da se oni pobrinu za orguljaša koji mora biti pošten čovjek, ozbiljan, mora znati hrvatski, njemački, aritmetiku, a mora znati poučavati i glazbu. (Dvjesta novokapelačkih proljeća, 116. str.)

Blistava zamisao i doneseni zaključci 1761. ostvareni su deset godina kasnije 1. veljače 1771., kada je, u suradnji s novokapelačkim župnikom Tomom Grgurevićem („čudo od čovjeka“, „čovjek silne energije“), novokapelački satnik Henrik Sunstenau uveo u novu školsku zgradu sa stanom za učitelja, odnosno u  za školu preuređenu stanicu satnije u Novoj Kapeli (danas ostaci bolti na ljetnoj pozornici, op. autora) prvog javnog učitelja , „ludi magistra“ Franju Tischlera. U školi su bila 73 dječaka, ali niti jedna djevojčica!….Za uzdržavanje učitelja narod je godišnje doprinosio 168 forinti. (Dvjesta novokapelačkih proljeća 117. str.)

Možda vas zanima...