Impressum

Nakladnik: elektronički obrt MAX, Batrina, Široka ulica 3, 35410 Nova Kapela
Glavni i odgovorni urednik Stanko Drabik
e-mail: info@slavonskaposavina.com.hr
telefon/fax: 035 384 679

Portal je upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Odlukom Agencije za elektroničke medije  RH
KLASA: 612-12/14-11/0143
URBROJ: 567-06-15-05
od 11. lipnja 2015.g.

agen