124. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD NOVA KAPELA-BATRINA (FOTO)

  • vatr1
  • vatr2
  • vatr3
  • vatr4
  • vatr5
  • vatr6
  • vatr7
  • vatr8
  • vatr9
  • vatr10

 

U punoj dvorani Vatrogasnog doma u Novoj Kapeli, danas 7. ožujka sa početkom u 18.00 sati, održana je 124. godišnja izvještajna skupština DVD Nova Kapela-Batrina. Skupštinu su svojom nazočnošću uveličali predstavnici udruga, susjednih vatrogasnih društava, gosti iz vatrogasnog društva Poljčane (Republika Slovenija) a Općinu Nova Kapela predstavljali su predsjednik Općinskog vijeća Anto Žagrić i njegov zamjenik Krešo Jakovac.

Iscrpno izvješće o radu DVD-a podnio je predsjednik Ivan Prpić u kojem su obuhvaćene brojne aktivnosti članova u relativno mirnoj 2014.godini. Skupštinari su dobili na uvid izvješće blagajnika te Nadzornog odbora. Izvješća su jednoglasno prihvaćena.

Predsjednik Prpić predočio je Skupštini Plan rada sa financijskim planom za 2015. godinu u kojemu su već predviđene pripreme za obilježavanje  vrijedne 125-e obljetnice društva 2016. godine.

Skupštinu su pozdravili i gosti skupštine.

Skupština je usvojila i novi Statut DVD-a, usklađen sa novim Zakonom o udrugama.

Možda vas zanima...