UČENICI OŠ „ANTUN MIHANOVIĆ“ NOVA KAPELA- BATRINA OBILJEŽILI DAN KRAVATE

KRAVATA

Karavata je izvorni hrvatski proizvod. Zaslugu za širenje kravate imaju hrvatski vojnici u koji su u 17. stoljeću sudjelovali u Tridesetogodišnjem ratu, na kojima je postala prepoznatljiv modni detalj. Među prvima su je prihvatili Francuzi. Academia Cravatica proglasila je 18. listopad kao hrvatski i svjetski Dan kravate.

Učenici osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela-Batrina obilježili su Dan kravate milenijskom fotografijom, koju doduše nije snimio Šime Strikoman, no prosudite sami da li su uspjeli u plemenitoj namjeri.

Možda vas zanima...