KAKO SE U NEDJELJU GLASALO NA BIRAČKIM MJESTIMA U OPĆINI NOVA KAPELA

glasacka-kutija

Ukupno birača u Općini Nova Kapela                    3462
Glasalo ukupno birača                                              1826
Glasalo birača po glasačkim listićima                     1826
Važeći glasački listići                                                  1784
Nevažeći glasački listići                                                  42

UKUPAN BROJ GLASOVA PO LISTAMA U OPĆINI NOVA KAPELA
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                      10
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                             54
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                 11
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                            33
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                 115
6. Pametno, za grad                                                                        4
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               3
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                810
9. HDSSB, HKS                                                                              149
10. Hrvatski laburisti                                                                       2
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                 3
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                    7
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                              503
14. Stranka umirovljenika                                                               9
15. Živi zid, PH, AM                                                                        71

GLASOVI NA BIRAČKIM MJESTIMA

Bili Brig
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        0
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               4
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                  0
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                             4
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                    8
6. Pametno, za grad                                                                       0
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               1
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                 55
9. HDSSB, HKS                                                                               12
10. Hrvatski laburisti                                                                      0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                1
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                   0
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                               34
14. Stranka umirovljenika                                                              0
15. Živi zid, PH, AM                                                                         1

Nova Kapela – Vatrogasni dom
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        1
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               5
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                  1
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                             1
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                  19
6. Pametno, za grad                                                                       0
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               1
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                 65
9. HDSSB, HKS                                                                                 9
10. Hrvatski laburisti                                                                      0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                   2
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                               93
14. Stranka umirovljenika                                                              0
15. Živi zid, PH, AM                                                                         5

Nova Kapela – Hrvatski dom
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        0
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               4
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   2
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              7
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                   21
6. Pametno, za grad                                                                       1
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               0
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                  93
9. HDSSB, HKS                                                                                 9
10. Hrvatski laburisti                                                                      0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                   0
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                               50
14. Stranka umirovljenika                                                              2
15. Živi zid, PH, AM                                                                         7

Dragovci
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        0
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               4
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   0
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              1
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                     9
6. Pametno, za grad                                                                       0
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               0
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                  81
9. HDSSB, HKS                                                                                18
10. Hrvatski laburisti                                                                      0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                   0
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                               26
14. Stranka umirovljenika                                                              0
15. Živi zid, PH, AM                                                                         8

Batrina – Dom
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        0
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               8
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   1
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              3
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                   19
6. Pametno, za grad                                                                       1
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               0
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                104
9. HDSSB, HKS                                                                                23
10. Hrvatski laburisti                                                                      0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                   1
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                               68
14. Stranka umirovljenika                                                              0
15. Živi zid, PH, AM                                                                         9

Batrina – Osnovna škola
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        1
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                              10
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   1
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              1
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                   12
6. Pametno, za grad                                                                       0
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               0
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                  63
9. HDSSB, HKS                                                                                13
10. Hrvatski laburisti                                                                      1
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                   2
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                               64
14. Stranka umirovljenika                                                              2
15. Živi zid, PH, AM                                                                        19

Magić Mala
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        2
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               3
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   2
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              7
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                     5
6. Pametno, za grad                                                                       1
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               0
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                  76
9. HDSSB, HKS                                                                                  9
10. Hrvatski laburisti                                                                      0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                   0
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                               38
14. Stranka umirovljenika                                                              1
15. Živi zid, PH, AM                                                                         2

Seoce
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        1
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               4
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   1
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              0
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                     9
6. Pametno, za grad                                                                       1
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               1
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                  34
9. HDSSB, HKS                                                                                31
10. Hrvatski laburisti                                                                      0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                2
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                   2
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                               18
14. Stranka umirovljenika                                                              1
15. Živi zid, PH, AM                                                                         7

Siče
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        1
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               2
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   2
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              0
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                     6
6. Pametno, za grad                                                                       0
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               0
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                  72
9. HDSSB, HKS                                                                                14
10. Hrvatski laburisti                                                                      0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                   0
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                               19
14. Stranka umirovljenika                                                              2
15. Živi zid, PH, AM                                                                         2

Donji Lipovac
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        0
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               2
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   0
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              2
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                     4
6. Pametno, za grad                                                                       0
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               0
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                  42
9. HDSSB, HKS                                                                                  8
10. Hrvatski laburisti                                                                      0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                   0
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                               48
14. Stranka umirovljenika                                                              0
15. Živi zid, PH, AM                                                                         4

Srednji Lipovac
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        1
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               4
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   1
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              7
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                     2
6. Pametno, za grad                                                                       0
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               0
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                  89
9. HDSSB, HKS                                                                                  2
10. Hrvatski laburisti                                                                       1
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                   0
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                               27
14. Stranka umirovljenika                                                              0
15. Živi zid, PH, AM                                                                         6

Gornji Lipovac
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        2
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               3
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   0
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              0
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                     0
6. Pametno, za grad                                                                       0
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               0
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                  15
9. HDSSB, HKS                                                                                  0
10. Hrvatski laburisti                                                                       0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                 0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                    0
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                                13
14. Stranka umirovljenika                                                              1
15. Živi zid, PH, AM                                                                         1

Stara Kapela
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        0
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               0
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   0
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              0
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                     0
6. Pametno, za grad                                                                       0
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               0
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                    8
9. HDSSB, HKS                                                                                  0
10. Hrvatski laburisti                                                                       0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                 0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                    0
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                                  2
14. Stranka umirovljenika                                                              0
15. Živi zid, PH, AM                                                                         0

Pavlovci
1. Autohtona-Hrvatska stranka prava                                        1
2. Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan                               1
3. HSP, HČSP, ABH, OS                                                                   0
4. HSP AS, DESNO, HKDU                                                              0
5. Most nezavisnih lista-MOST                                                     1
6. Pametno, za grad                                                                       0
7. Demokratska stranka žena-DSŽ                                               0
8. Hrvatska demokratska zajednica-HDZ                                  13
9. HDSSB, HKS                                                                                  1
10. Hrvatski laburisti                                                                       0
11. Neovisna lista Dragutin Dukić                                                 0
12. NLSP, SH, PZ, Orah                                                                    0
13. SDP, HNS, HSS, HSU                                                                  3
14. Stranka umirovljenika                                                              0
15. Živi zid, PH, AM                                                                         0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možda vas zanima...