U Mladinovcu ubijena podivljala krava šuka

posavski lovacslav. lovac

Zahvaljujući izuzetnom čovjeku, marljivom kolekcionaru starih predmeta, koji želi ostati anoniman,  u posjedu smo  glasila POSAVSKI LOVAC iz studenog 1925. godine. Novine su tiskane u Novoj Gradiški kao ilustrirani mjesečnik za lov, ribarstvo, kinologiju, oružarstvo i tragoslovje. Izdavač je  Savez lovačkih društava Bosne i Hercegovine i lovačkih udruženja Hrv. i Slav. Posavine. Vlasnik i odgovorni urednik bio je Jaroslav Šugh, vl. šumarski nadzornik u mirovini.

Tekst je zanimljiv kako za lovce, tako i za mještane Nove Kapele, Batrine i Dragovaca, budući da se radnja iz članka odvija na ovom području. Interesantni su izrazi, gramatika i pravopis, pa s toga donosimo integralnu verziju. Na priloženim fotografijama je izvornik naslovnice kao i ovog članka.

 Ubijena podivljala krava šuka.

  Svima nama lovcima, poznato je, da je visoki lov težak, ali na divlje krave je ipak najteži. Prigodom obavljanja kontrole srezova, u šumskoj upravi Novokapelačkoj, kad god dodjem kojem lugaru na pregled sreza, svaki puta saznam što nova. Neki mi kaže kako se u njegovom srezu nalazi jelen, neki da je vidio divlje svinje, neki je opet opazio mlade lisice i t.d.

  Dne 22. rujna o.g. dodjoh pregledati srez Mladinovac br. 53, koji leži uz samu cestu Nova Kapela-Požega. Pregledavajući branjevinu, opazim nešto govedjeg traga. Lugaru sreza Josipu Mulcu nekazah ništa, znajući da je revan zlužbenik. Medjutim mi on sam ispriča, da u ovom srezu imade divlja krava, sa jednim rogom. Makar da sam pročitao šumarsko-lovački lexikon, lovio lov svuda i svakuda, do sada nečuh još nikad, da ima kod nas i divljih krava.

   Zapitah ga kakova je to divlja krava? Na oto mi saopšti lugar Mulc, da je jedan seljak, po imenu Nikola Ljubotić iz Trapara opštine Jakšić, sreza požeškog, kupio ovu kravu prije sedam nedelja u Bosni, te da mu je vračajući se kroz Mladinovac, ovdje pobjegla i da se sada zadržaje u najvećim guštama. Samo u nočno doba izlazi na pašu u branjeninu, kao i u kukuruze, pa su ju okolnji žitelji, već mnogo noći čekali u svojim kukuruzima, ali je nikako nedočekaše, a on, lugar, ju je samo jednoč u ovih 7 tjedana opazio, kada je išao za njom, da vidi u kojem smijeru šumom prolazi.

   Lugar Mulc, koji je vrlo dobar lovac, tvrdio je, da je opreznija od srne ili ma koje druge zvijeri, te kad ga je opazila, na kojih 300 koraka, da je odmah pobjegla trkom u gustu šumu, gdje se samo divlje svinje kriju.

   Ovih dana slučajno je dočuo vlasnik krave, da se obavlja kontrola sreza, pa je došao k meni, moleći me da ju ubijem, da neima rad nje neprilika i da ju prodam, odnosno da prodam njezino meso.

   Ja i lugar Mulc čekali smo tu kravu dvije večeri, ali je nedočekasmo, poslije smo vodili pse sa sobom, ali je psi goniti nijesu htjeli. Dne 8.X. podigosmo se opet u hajku, za tom divljom kravom šukom, goneći ju od jutra, pa sve do četiri sata po podne, kad li nam podje za rukom, da ju konačno ubijemo. Prodavši je u Dragovce mesaru, razumije se, da smo ovaj osobiti ulov na divlju kravu, dobro rumenikom zalijali.

 

                                                                   Nova Kapela                   Petar Kosanović  kontrolni nadlugar

 

 

Možda vas zanima...