ANTO ŽAGRIĆ- NOVI (STARI) PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVA KAPELA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

 

Mario Vučinć predstojnik državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, sinoć je imao lak zadatak konstituiranja Općinskog vijeća Općine Nova Kapela. Dobro pripremljena konstituirajuća sjednica protekla je u idiličnoj atmosferi bez i jednog disonantnog tona. Vjerojatno je to posljedica plebiscitarnog izbora načelnika Ivana Šmita(HSS) kao i uvjerljive pobjede „njegove“ liste (HSS) koja je dobila 8 vijećnika. Mandatno povjerenstvo na čelu s predsjednikom Marijanom Petranovićem (HSS) i članovima Antom Žagrićem i Nevenom Jozićem izabrano je jednoglasno.
Petranović je izvjestio, u ime povjerenstva, da zbog nespojivosti funkcije Ivana Šmita kao načelnika i na osobni zahtjev Ivana Varoščića (stavlja mandat u mirovanje), u Vijeće ulaze Teo Trlin i Maks Pavlović (oba HSS). Isto tako u mirovanje stavlja mandat Mato Pejaković a u vijeće ulazi Neven Jozić (HDZ). Nakon izbora i izvješća Mandatnog povjerenstva predsjedanje sjednicom preuzima Boris Bogdanović najviše pozicionirani vijećnik na listi pobjednika. Bogdanović vodi prisegu vijećnika. Nakon prisege predlaže vijeću Komisiju za izbor i imenovanja u koju ulaze: Teo Trlin kao predsjednik te članovi Luka Đikić, Vinko Škvorić, (svi HSS) te Branko Cndrić i Damir Ocvirek (HDZ) i ista je izabrana jednoglasno.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Teo Trlin predlaže za predsjednika Općinskog vijeća Antu Žagrića (nezavisna lista Duspara Mirko) a za podpredsjednika Marijana Petranovića (HSS). Privremeni predsjedavajući Boris Bogdanović predlaže stanku od 10 minuta da bi i oporba mogla sačiniti svoj prijedlog, no za riječ se javlja vijećnik Damir Ocvirek koji kaže da pobjednik treba predložiti predsjednika a da oporba neće imati svoj prijedlog i da stanka nije potrebna. Predsjedavajući Bogdanović daje prijedlog za predsjednika i zamjenika na glasanje i vijeće ga usvaja jednoglasno.
Anto Žagrić preuzima predsjedanje vijećem, zahvaljuje se na izboru i naglašava dobru suradnju u bivšem sazivu vijeća i nadu za još bolju u budućnosti.
Slijedi pozdrav državnoj himni te minuta šutnje za poginule hrvatske branitelje.
Na kraju sjednice riječ je dobio načelnik Ivan Šmit koji je vijećnicima naglasio da su izabrani od naroda i da su predstavnici naroda. U duhu  statuta Dubrovačke republike, rekao je da na vijeću zaborave privatno i brinu se o javnom interesu.

Možda vas zanima...