RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – EDUKACIJA ZA UDRUGE

udruge

Lokalna akcijska grupa Posavina u suradnji sa općinom Nova Kapela u četvrtak 5. ožujka 2015.g. u općinskoj vijećnici sa početkom u 18 sati, organiziraju predavanje na temu „Računovodstvo neprofitnih organizacija“. Na snazi je novi Zakon o udrugama kao i novi Zakon o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, koji reguliraju osnivanje, rad i poslovanje udruga. Udruge su u obvezi do 1. listopada 2015. g. uskladiti svoje statute sa novim Zakonom, o čemu su predstavnici udruga nedavno bili upoznati od istog organizatora.

Bitni segment je financijsko poslovanje udruga, te novine koje proizlaze iz Zakona, obveze slanja izvješća i niz drugih radnji koje je potrebno obaviti da bi rad udruge bio zakonit.

Ovo predavanje  prilika je za dužnosnike udruga (predsjednike, tajnike, blagajnike) da se besplatno educiraju i tako si olakšaju posao vođenja udruge.

Možda vas zanima...