PORTAL SLAVONSKA POSAVINA I LOKALNI IZBORI

Sto dana je do lokalnih izbora. Stranke biraju svoje kandidate za župane, gradonačelnike i općinske načelnike. Pregovara se o predizbornim koalicijama. Sastavljaju se liste za skupštine i vijeća. Ukratko, počelo je.
Potaknuti pitanjima koje smo dobili od pojedinih sudionika izborne utrke, ovim putem objavljujemo da će portal Slavonska Posavina pratiti predizbornu kampanju ali prema unaprijed određenim pravilima:
-Svaka politička opcija (stranačka ili koalicijska lista sa kandidatima za izvršne funkcije ili bez njih) može imati tri objave u kampanji.
-U prvoj objavi biti će predstavljena lista kandidata te Izborni program.
-Druga objava biti će po želji liste a može biti u formi interviewa ili pojašnjenja programa.
-Treća objava biti će sa završnog predizbornog skupa ili završne tiskovne konferencije.

Budući da većina opcija namjerava prije objave lista objaviti kandidate za izvršne funkcije, objava potvrđenih kandidata biti će na portalu objavljena kao vijest i ne ulazi u kvotu od tri objave.

Stranke, liste i kandidati mogu objavljivati reklamne poruke i vidno označene sponzorirane priloge, autorizirane po ovlaštenoj osobi ili kandidatu.

Možda vas zanima...